"RODZINA NADZIEJĄ JUTRA” JUBILEUSZOWY KONKURS WSPOMNIEŃ O RODZINIE Z OKAZJI 25-LECIA ŚWIĘTA MATKI

 

zorganizowany przez

 

STOWARZYSZENIE ŚWIĘTA MATKI

w JELENIEJ GÓRZE-CIEPLCACH
 
 

Na drodze życia nie jesteśmy sami. Stwórca postawił obok nas ojca, matkę, brata, babcię. Każdy z nas ma rodzinę. Rodzina w sposób wyjątkowy może zapewnić poczucie bezpieczeństwa i oparcie w trudnych sytuacjach, sprawić, że szczęśliwie będziemy omijać życiowe „rafy”. Rodzina kształtuje człowieka, wyposaża go w bagaż zasad, pojęć, poglądów. Jest miejscem, w którym po raz pierwszy dowiadujemy się co jest dobre a co złe i ta mądrość życiowa w prosty a zarazem cudowny sposób, przechodzi z pokolenia na pokolenie. Od niej zależy stabilność społeczeństwa. Rodzina zasługuje na to, by pielęgnować jej tradycje, by pisać o niej dobrze, chwilami nawet wzniośle, bowiem jest ona sanktuarium i ogniskiem miłości.

W bieżącym roku przypada 25-lecie Święta Matki w Cieplicach. Tyle już lat społecznie działamy na rzecz wspierania Rodziny w jej funkcji wychowawczej. Z tej okazji pragniemy wydać książkę jubileuszową stanowiącą zbiór osobistych wspomnień, przemyśleń i referatów o Rodzinie. Ogłaszamy więc konkurs literacki „Rodzina nadzieją jutra”.

            Celem naszego konkursu jest zwrócenie uwagi, na ponadczasową wartość rodziny, którą należy chronić i promować. Pamiętajmy o ideałach wpajanych nam przez naszych rodziców i dziadków, przekazujmy je następnym pokoleniom. Tylko roślina o silnych korzeniach wyrasta na potężne drzewo. Na wartościowego człowieka wyrasta ten, kto zna przeszłość swojego narodu, rodziny, wie, gdzie sięgają jego „korzenie”. Pielęgnujmy je i bądźmy z nich dumni.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

  1. Konkurs skierowany jest do nauczycieli, wychowawców i innych chętnych osób.
  2. Prace literackie powinny się mieścić objętościowo maksymalnie na jednej do dwóch  stron kartki A4 (mogą być pisane ręcznie, maszynowo, komputerowo, itp.).
  3. Nadesłane prace muszą posiadać czytelnie wypisane dane autora: imię i nazwisko, adres.
  4. Prace należy przesłać na adres:                     

STOWARZYSZENIE ŚWIĘTA MATKI                                                              
ul. PCK 23
58-560 JELENIA GÓRA

5.      Termin składania prac mija 15 maja 2013 r.

6.      Oceny prac i zakwalifikowanie do druku dokona specjalna komisja w maju 2013 r.

7.      Publikacja prac będzie formą uznania dla wyróżnionych autorów.

8.      Podsumowanie konkursu przewidziane jest podczas uroczystości Święta Matki 26 maja 2013 r.

9.      Prace nagrodzone wraz z prawami autorskimi przechodzą na własność organizatorów       konkursu.