"RODZINA NADZIEJĄ JUTRA” MIĘDZYNARODOWY KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

zorganizowany przez

STOWARZYSZENIE ŚWIĘTA MATKI

w JELENIEJ GÓRZE-CIEPLCACH

pod patronatem

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

 

 

Celem organizatorów konkursu jest podkreślenie szczególnej roli rodziny oraz propagowanie wartości nieodłącznie z rodziną związanych.

Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież pragnących wyrazić w formach literackich lub plastycznych swoje refleksje, przemyślenia i doświadczenia dotyczące zarówno obecnej jak i przyszłej rodziny.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

  1. Konkurs przewidziany jest dla dzieci oraz młodzieży i oceniany będzie w 4 kategoriach wiekowych (przedszkola, szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne).

  2. Prace literackie powinny się mieścić objętościowo maksymalnie na jednej stronie kartki A4 (mogą być pisane ręcznie, maszynowo, komputerowo itp.). W opracowaniu literackim zachęcamy uczestników do rozwinięcia tematu: „Miłość rodzinna radością i nadzieją”.

  3. Prace plastyczne powinny mieścić się w formacie A4, A3 (kartki małego i dużego bloku rysunkowego). Dopuszcza się dowolne „płaskie” techniki plastyczne umożliwiające ekspozycję prac pod szkłem (malarstwo, rysunek, grafika, collage, frottage, itp.). Prace powinny być oprawione w passe-partout.

  4. Nadesłane prace muszą posiadać czytelnie wypisane dane autora: imię i nazwisko, wiek (klasę), adres szkoły (lub adres domowy), kraj.

  5. Prace należy składać u nauczycieli, wychowawców, katechetów i osób zainteresowanych konkursem lub przesłać na adres: STOWARZYSZENIE ŚWIĘTA MATKI ul. PCK 23 58-560 JELENIA GÓRA

  1. Termin składania prac mija 26 kwietnia 2013 r.

  2. Oceny prac, zakwalifikowania do wystawy pokonkursowej oraz przyznania nagród dokona specjalna komisja w maju 2013 r.

  3. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną wcześniej powiadomione przez organizatorów o szczegółach związanych z podsumowaniem konkursu.

  4. Podsumowanie konkursu, otwarcie wystawy pokonkursowej oraz wręczenie nagród i wyróżnień laureatom przewidziane jest podczas uroczystości Święta Matki.

  5. Prace nagrodzone wraz z prawami autorskimi przechodzą na własność organizatorów konkursu.