Apel do SERC – tych, którzy kochają swoje Mamy!

Apel do SERC
– tych, którzy kochają swoje Mamy!
W Cieplicach przy nowej parafii Matki Bożej Miłosierdzia udało się zorganizować dużą
grupę aktywnych ludzi, którzy od 29 już lat wspólnym wysiłkiem organizują wielkie Święto
Matki (zawsze w ostatni piątek, sobotę i niedzielę maja). W tym roku uroczystości i imprezy
towarzyszące odbędą się 26-28 maja. Program dajemy w zakładce.
Jednym z celów Święta Matki jest uszanowanie kobiecego Daru Macierzyństwa
i podkreślenie wyjątkowego rodzaju miłości, jakim jest miłość Matki. Błogosławiony stan
kobiety i jej macierzyństwo w historii naszego narodu były szczególnie cenione przez mężów,
dzieci, młodzież i najstarszych członków rodzin. Po latach niedocenienia macierzyństwa
przyszedł czas, aby rzeczywiście ukazać wyjątkową miłość Matki. Na różne sposoby –
szczególnie młodzieży – ukazujemy owoc miłości małżeńskiej, jakim jest dziecko, czyli nowy
człowiek. W szkołach średnich są wykłady i dyskusje na temat wyjątkowej godności kobiety
i mężczyzny, gdy stają się oni rodzicami. Jako Stowarzyszenie Święta Matki pomagamy
samotnie wychowującym matkom i rodzinom wielodzietnym.
Miłość Matki. W sytuacji kryzysu wspólnego życia w małżeństwach, dramatów
wychowawczych dzieci i młodzieży w niepełnych rodzinach – pragniemy ukazać, że miłość
Matki w całej historii była i jest dzisiaj wyjątkowa i może ona pomóc w budowaniu miłości
w rodzinach i wychowaniu młodego pokolenia. Wielu z nas – ludzi już dorosłych – miało to
szczęście, że mieliśmy wspaniałe Mamy, niekiedy kobiety proste, spracowane, zatroskane
o dom, uległe wobec mężów, słowem wyjątkowe Matki, które już tyle lat ciągle wspominamy.
To Mama razem z Tatą nauczyli nas wyjątkowej mądrości życia, którą posługujemy się na
co dzień, bo „co człowiek z domu wyniesie przez całe życie niesie”. Fenomen miłości Matki,
wydaje się być szczególnym skarbem, danym nam, aby na nim budować przyszłość naszych
rodzin. Zachwyćmy zatem dziewczęta miłością macierzyńską i to na płaszczyźnie ciała, jak
również ducha, aby dobrze się działo w naszych rodzinach dziś i w przyszłości.
Jakże wymowne są słowa pieśni o matce, śpiewanej przez Mieczysława Fogga, które od
lat jednoczą nas w prowadzonych przez Stowarzyszenie Święta Matki przedsięwzięciach:
„Jedynie serce Matki uczuciem zawsze tchnie; jedynie serce Matki o wszystkim dobrze wie;
dać trochę ciepła umie i każdy ból zrozumie, a gdy przestanie dla nas bić, tak ciężko, ciężko
żyć...”
Budujemy od prawie trzydziestu lat w Cieplicach wyjątkowy duchowy pomnik miłości
polskiej Matki. Jeśli w duchu wdzięczności za doświadczenie miłości mamy w dzieciństwie,
w latach młodzieńczych i dziś chciałbyś się włączyć w naszą działalność, to podajemy kilka
sposobów, którymi są m. in.:
1. Osobiste uczestnictwo i podzielenie się miłością Mamy na wykładach, na panelach
i warsztatach. W ubiegłych latach gościliśmy wielu ludzi nauki, kultury, muzyki, filmu i sportu,
którzy mówili o swojej miłości do Mamy.
2. Osobista praca twoich rąk przy dekoracji dużego placu kościelnego, przygotowaniu
sceny, pieczeniu ciasta, obsłudze gości, i wielu pracach porządkowych – to wszystko być
może Twoim wkładem w wielkie Dzieło Miłości dla naszych żyjących i zmarłych już Matek.
3. Wsparcie dużej loterii fantowej; przede wszystkim prosimy o sprzęt AGD, aby ulżyć
w ciężkiej pracy domowej naszych Matek i Żon. Firmom zapewniamy reklamę.
4. Możliwość przekazania dobrowolnej kwoty pieniężnej na konto naszego Stowarzyszenia,
które jest podane poniżej, a także w zakładce naszej strony internetowej.
5. Osobiste uczestnictwo w naszym Święcie Matki, dzięki któremu poczujesz się
współgospodarzem, bo będziesz na Twoim Święcie i staniesz wśród tych, którym miłość
Matki jest skarbem dzieciństwa.
6. Ten tekst pragnie być okazją do refleksji i zadumy nad życiem i misją Twojej Mamy.
Nie jest przypadkiem, że czytasz te słowa, skierowane do serc ludzi, którym miłość Mamy
jest najdroższa...! Jeśli ocalimy dziś miłość Matki w rodzinach, to na tej miłości wszystko
odbudowane być może! A więc już teraz pomyśl o swojej Mamie...!!!
Opr. ks. dr Józef Stec
Pomysłodawca Święta Matki i Przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia