Męska Orkiestra Dęta Kopalni węgla kamiennego `MURCKI-STASZIC` Katowice

2012 r.
8 strona